Mysql İle Matematik İşlemleri

Bir matematiksel işlem yapmak için SELECT islem yapılabilir. Örnekte geçen % mod anlamına gelmektedir ve bölümden kalanı gösterir:

SELECT 87 % 9; /* Sonuç 6 çıkacaktır */

Yukarıdaki mod işlemini MOD(x, y) fonksiyonunu kullanarak da yapabiliriz.

SELECT MOD(37, 13); /* Sonuç 11 çıkacaktır */

Mutlak değer sorgusu için ABS(x) fonksiyonunu kullanırız:

SELECT ABS(-4.5); /* Sonuç 4.5 çıkacaktır */

Bir sayının pozitif, negatif ya da sıfır olduğunu SIGN(x) fonksiyonu ile bulabiliriz:

SELECT SIGN(-34); /* Sonuç -1 çıkacaktır */

Bir sayının üslü değerini bulmak için POWER(x, y) kullanılabilir:

SELECT POWER(4, 3); /* 4 üssü 3 = sonuç 64 çıkacaktır */

Bir sayının kare kökü için SQRT(x) kullanılabilir:

SELECT SQRT(9); /* Sonuç 3 çıkacaktır */

Ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için ROUND(x) kullanılır:

SELECT ROUND(12.4);
/* Sonuç 12 çıkacaktır, 12.51 olsaydı 13 olurdu. */

Ondalıklı bir sayının alt tam sayısı için FLOOR(x), üst tam sayısı için CEILING(x) kullanılabilir.

SELECT FLOOR(36.6); /* Sonuç 36 çıkacaktır */

SELECT CEILING(36.6); /* Sonuç 37 çıkacaktır */

(ALINTIDIR)
23 Nisan 1983 yılında Aydın'da doğdum. 1999 yılından bu tarafa aktif olarak bilgisayar kullanıyorum. İlgi alanım Web programlama dilleri ve teknolojidir. Açık kaynak projesini sevdiğim için bu siteyi ayakta tutmaya çalışıyorum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Bigisayarımı ve Açık Kaynak Projesini (GNU) çok seviyorum... Hello World :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top