DUYURULAR

Oracle Linux 7.0 ve sonraki versiyonlardaki ntpd yerine kullanılan chrony , varsayılan ayarlarla çalıştırıldığında Windows NTP sunucularından zaman senkronizasyonu yapmamaktadır. Kontrol yapıldığında aşağıdaki gibi “Not synchronised” şeklinde görülmektedir.
[root@linux ~]# chronyc tracking
Reference ID  : 00000000 ()
Stratum     : 0
Ref time (UTC) : Thu Jan 01 00:00:00 1970
System time   : 0.000000000 seconds fast of NTP time
Last offset   : +0.000000000 seconds
RMS offset   : 0.000000000 seconds
Frequency    : 0.000 ppm slow
Residual freq  : +0.000 ppm
Skew      : 0.000 ppm
Root delay   : 1.000000000 seconds
Root dispersion : 1.000000000 seconds
Update interval : 0.0 seconds
Leap status   : Not synchronised
  Sorunun çözümü için /etc/chrony.conf konfigürasyon dosyasına “maxdistance 16.0” satırı eklenip servisler yeniden başlatılmalıdır. Örnek konfigürasyon dosyası aşağıdaki gibi olabilir.  
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool 2.pool.ntp.org iburst
server 192.168.10.4 iburst
server 192.168.10.5 iburst

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
#allow 10.10.212.0/24

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Specify file containing keys for NTP authentication.
keyfile /etc/chrony.keys 

# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database.
leapsectz right/UTC

# Specify directory for log files.
logdir /var/log/chrony

# Select which information is logged.
#log measurements statistics tracking

maxdistance 16.0
  Gerekli değişiklik sonrasında chronyd servisini aşağıdaki gibi yeniden başlatın.
[root@linux~]# systemctl stop chronyd
[root@linux~]# systemctl start chronyd
Tekrar kontrol edildiğinde sorunsuz şekilde senkron hale getirecektir.
[root@linux~]# chronyc tracking
Reference ID  : 0A6AD404 (DC01.interiva.local)
Stratum     : 2
Ref time (UTC) : Tue Jun 28 12:45:57 2022
System time   : 0.000000523 seconds fast of NTP time
Last offset   : +0.000000527 seconds
RMS offset   : 0.000000527 seconds
Frequency    : 1.094 ppm fast
Residual freq  : +0.013 ppm
Skew      : 76.336 ppm
Root delay   : 0.000752150 seconds
Root dispersion : 10.952806473 seconds
Update interval : 2.0 seconds
Leap status   : Normal
 

 538 total views,  5 views today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share Article: